Thông tin

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

MIC nhận bảo hiểm là tài sản của các xí nghiệp sản xuất, thương mại, khách sạn, dịch vụ, tài sản cá nhân… bao gồm: nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hóa, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở, văn phòng làm việc, nhà tư nhân của các tổ chức, cá nhân.

Rủi ro là chuyện dễ gặp và không thể lường trước được trong đời sống cá nhân cũng như trong quá trình sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp. Để chia sẻ, giảm bớt những khó khăn cho các “khổ chủ” các doanh nghiệp bảo hiểm ra đời.
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
- Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị
- Máy móc thiết bị
- Hàng hoá, vật tư và các tài sản khác… Nhưng không bao gồm: Vàng bạc, đá quý, séc, tem phiếu, các giấy tờ có giá như: Thư bảo lãnh, tín phiếu, tài liệu, bản thảo, sổ sách, bản vẽ hay tài liệu thiết kế, giấy tờ các loại.
PHẠM VI BẢO HIỂM
- Rủi ro “A”: Hoả hoạn
- Rủi ro “B”: Nổ
- Rủi ro “C”: MÁY BAY và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng
- Rủi ro “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng
- Rủi ro “E”:Thiệt hại do hành động ác ý
- Rủi ro “F”: Động đất hay núi lửa phun
- Rủi ro “G”: Giông và bão
- Rủi ro “H”: Giông, bão, lụt
- Rủi ro “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước
- Rủi ro “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật.
 SỐ TIỀN BẢO HIỂM, PHÍ BẢO HIỂM
- Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm;
- Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa
- Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận.
- Phí Bảo hiểm áp dụng biểu phí của MIC.
THỦ TỤC BỒI THƯỜNG
Hồ sơ yêu cầu bồi thường:
- Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm
- Giấy chứng nhận bảo hiểm
- Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền
- Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác
- Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại
- Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).
Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm.
- Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
- Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của MIC là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá bốn mươi lăm (45) ngày.
- Trường hợp từ chối bồi thường, MIC phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Đặt mua ngay

0936190219